Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokytojai

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė svetainės administratorius.

 

GIMNAZIJOS MOKYTOJAI

  

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, socialinio ugdymo sričių ir žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

 

Butkutė Jolanta

Geografijos mokytoja

Čepaitė Jolanta

Geografijos mokytoja

Dusevičius Vidas

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas

Gansiniauskaitė Vaiva

Lietuvių kalbos mokytoja

Jablonskienė Ramutė

Lietuvių kalbos mokytoja

Juocevičius Martynas

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

Kriščiūnienė Violeta

Istorijos ir pilietiškumo mokytoja

Maliejūtė Kristina

Lietuvių kalbos mokytoja

Milišauskienė Dalia

Lietuvių kalbos mokytoja

Niuniavaitė Inga

Ekonomikos mokytoja

Puškorienė Jolanta

Istorijos ir pilietiškumo mokytoja

Tijūšienė Gailutė

Lietuvių kalbos mokytoja

Vitkus Šarūnas

Istorijos ir pilietiškumo mokytojas

 

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų, mokytojų metodinė grupė

 

Amosėjevaitė Romena

   Informacinių technologijų, matematikos mokytoja

Bliznikienė Violeta

Chemijos mokytoja

Černiauskas Rimas

Informacinių technologijų mokytojas

Dubovskienė Nijolė

Chemijos mokytoja

Dudzevičienė Rima

Matematikos mokytoja

Jomantienė Inga

Matematikos mokytoja

Kalvaitienė Rūta

Biologijos mokytoja

Kirkilienė Vita

Fizikos mokytoja

Kuncevičienė Rima

Biologijos mokytoja

Matulionienė Ramona

Fizikos mokytoja

Poškienė Margarita

Matematikos mokytoja

Radavičienė Regina

Matematikos mokytoja

Skurauskienė Danguolė

Biologijos mokytoja

Tamašauskaitė Ieva

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Vėželienė Dalia

Biologijos mokytoja

 

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

 

Bagdonaitė Vilija

Anglų kalbos mokytoja

Dobravolskienė Aušra

Vokiečių kalbos mokytoja

Kairienė Gaiva

Rusų kalbos mokytoja

Krukauskienė Nida

Anglų kalbos mokytoja

Ramanauskienė Lina

   Anglų kalbos mokytoja
   Rinkevičienė Asta

Anglų kalbos mokytoja

Švabauskas Romualdas

Anglų kalbos mokytoja

Vilčinskienė Laima

Rusų kalbos mokytoja

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalbos mokytoja

  

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

 

Juchnevičienė Raimonda

Fizinio ugdymo mokytoja

Kostiukas Rolandas

Muzikos mokytojas

Malinauskas Jonas

Šokio mokytojas

Mieželis Kęstutis

Fizinio ugdymo mokytojas

Mikalonis Arūnas

Technologijų mokytojas

Ragauskas Šarūnas

Fizinio ugdymo mokytojas

Skupienė Edita

Technologijų mokytoja

Šulskutė Alma

Dailės mokytoja

Termenienė Simonė

Teatro mokytoja

Mūsų partneriai: