Civilinė sauga. Ekstremalių situacijų valdymo planas. Pratybos. Mokymai

Paskelbta 2020 m. vasario 17 d., pirmadienį. Parašė pavaduotojas ugdymo aprūpinimui Edmundas Lukas.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl civilinės saugos darbuotojų mokymo“

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-47 „Dėl pasirengimo civilinės saugos pratyboms ir jų vykdymo“

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo“

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo dokumentų tvirtinimo“

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė

Vilniaus Antakalnio progimnazijos sutikimas dėl evakuacijos

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų protokolas

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos stalo pratybų vertinimo anketa

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų organizaciniai nurodymai

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Civilinės saugos pratybų ataskaita

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Žmonių evakavimo praktinių pratybų įvykdymo protokolas

Vilniaus Antakalnio gimnazijos Dėl pasirengimo civilinės saugos stalo pratyboms ir jų vykdymo

Mūsų partneriai: