Apdovanoti geriausi kūrėjai

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienį. Parašė direktorė Vita Kirkilienė.

VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnai R. Meidus ir J. Kondratovič lankėsi Antakalnio gimnazijoje. Gimnazijos mokinės Augustės Kornelijos eilėraštis užėmė pirmąją vietą poezijos konkurse „Pasieniečiai – Lietuvos valstybės sienos sargyboje“. Pareigūnai mokinei įteikė prizą ir padėką. Padėkota ir mokytojai Kristinai Maliejūtei už mokinių iniciatyvumo ir kūrybinės saviraiškos skatinimą.

Apdovanoję prizininkus, pareigūnai gimnazistams papasakojo apie pasieniečių darbą, naudojamas priemones, tarnybinius keturkojus. Pamokos pabaigoje mokiniai „taikliai“ išsprendė pareigūnų paruoštą kryžiažodį.

 

Kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienį. Parašė direktorė Vita Kirkilienė.

Informuojame, kad Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centras paskelbė algoritmus, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

 

Savaitės renginių planas

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

 

 

Rugsėjo 21–25 dienomis GIMNAZIJOJE

 

PIRMADIENIS (rugsėjo 21 diena)

 • Tarptautinės Taikos dienos minėjimas. Plakato tarptautinei Taikos dienai gaminimas. Mokytoja K. Maliejūtė.
 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas Id klasės mokiniams. Mokytoja J. Butkutė.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020–2021 mokslo metams tvirtinimo, pakeitimo projekto parengimo“ darbo grupės susirinkime.

 

ANTRADIENIS (rugsėjo 22 diena)

 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas III abcfh klasės mokiniams, pasirinkusiems mokytis geografijos pagal A kurso programą. Mokytoja J. Butkutė.
 • Fizikos diagnostinis kontrolinis darbas III abcfh klasės mokiniams, pasirinkusiems mokytis fizikos pagal A kurso programą. Mokytoja R. Matulionienė.
 • Atvirų durų diena direktorės kabinete.
 • I-II gimnazijos klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas.
 • Ugdymo skyriaus vedėjos V. Kriščiūnienės susitikimas su gimnazijos socialine pedagoge ir psichologe dėl I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos.

 

TREČIADIENIS (rugsėjo 23 diena)

 • Pažintinės ir kultūrinės veiklos diena.

Pamokos VILNIAUS MIESTO EDUKACINĖSE ERDVĖSE:

 • Ia klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje ,,Rusų kultūrinis palikimas Vilniuje“. Klasės vadovas Š. Ragauskas.
 • Ib klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje :Kultūrų atspindžiai Vilniaus senamiestyje“. Klasės vadovas K. Mieželis.
 • Ic ir IVf klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Stebuklų ir simbolių pasaulyje – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia“. Klasių vadovės R. Juchnevičienė, R. Radavičienė.
 • Id klasės mokiniai dalyvauja integruotoje dailės ir literatūros pamokoje „Pa(si)keitimai graikų mituose, lietuvių tautosakoje bei mene“ MO muziejuje. Klasės vadovė G.Tijūšienė, mokytoja R. Amosėjevaitė.
 • If klasės mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje-ekskursijoje Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Klasės vadovė R. Matulionienė, mokytoja R. Kalvaitienė.
 • Ih klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Ką mena Gedimino prospektas?“ Klasės vadovė J. Puškorienė, mokytoja I. Jomantienė.
 • IIa klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje ekskursijoje „Italų kultūrinis palikimas Vilniuje“ iš ciklo kultūrų atspindžiai Vilniaus senamiestyje. Klasės vadovė V. Gansiniauskaitė.
 • IIb ir IIIf klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje „Kas vyksta šiame paveiksle? Vizualinio mąstymo metodu paremtas užsiėmimas“ MO muziejuje. Klasės vadovės M. Poškienė, V. Bliznikienė, mokytojai D. Skurauskienė, R. Švabauskas.
 • IIc klasės mokiniai dalyvauja edukaciniame užsiėmime „Vilniaus Katedros požemiai“. Klasės vadovė J. Butkutė
 • IIf klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje“. Klasės vadovė D. Milišauskienė, mokytoja L. Ramanauskienė.
 • IIh ir IIIc klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Vokiečių kultūrinis palikimas Vilniuje“ iš ciklo kultūrų atspindžiai Vilniuje. Klasės vadovės K. Maliejūtė, V. Bagdonaitė.
 • IIIa ir IIIb klasių mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje „Modernioji jaunimo kultūra „Skate istorija, tradicijos, praktika“ didžiausiame Lietuvoje uždaro ekstremaliojo sporto parke Kablys Skatepark. Klasės vadovas R. Kostiukas.
 • IIIh klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Atverkime Vilniaus miesto kiemelius“. Klasės vadovas Š. Vitkus.
 • IVa klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Literatūrinis Vilnius“. Klasės vadovė G. Kairienė.
 • IVb klasės mokiniai dalyvauja edukaciniame užsiėmime Vilniaus katedros požemiuose. Klasės vadovė J. Čepaitė, mokytoja I. Niūniavaitė.
 • IVf klasės mokiniai dalyvauja edukacijoje Lietuvos nacionaliniame muziejuje „Buvusi areštinė“. Klasės vadovė R. Radavičienė, mokytoja N. Krukauskienė.
 • IVh klasės mokiniai dalyvauja Pamokoje V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute muziejuje. Klasės vadovė R. Jablonskienė.
 • Administracijos susirinkimas.

 

KETVIRTADIENIS (rugsėjo 24 diena)

 • Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimą „Konfliktas. Kaip elgtis?“ Id klasės mokiniams veda gimnazijos socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska.
 • Klasės valandėlę „Pagarba sau ir mus supančiai aplinkai“ Ia klasės mokiniams veda gimnazijos psichologė L. Vilčinskienė.
 • Klasės valandėlę IIc klasėje „Klasės bendruomeniškumas ir savitarpio supratimas“ MS Teams, veda  klasės vadovė J. Butkutė.
 • MTC įgyvendinamo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ grupės susirinkimas dėl pasirengimo baigiamajai konferencijai.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų Rudens forume.

 

PENKTADIENIS (rugsėjo 25 diena)

 • Fizikos diagnostinis kontrolinis darbas Ia ir Id klasių mokiniams. Mokytoja R. Matulionienė.
 • Duomenų apie tolimesnę 40 abiturientų laidos veiklą apibendrinimas.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų Rudens forume.
 • Ž. Pliskačevska dalyvauja NŠA organizuojamoje konferencijoje „Vaikų naudojimasis internetu: moksliniai rezultatai ir praktinės įžvalgos“.
 • Europos kalbų dienos minėjimo renginiai. Atsakingi užsienio kalbų mokytojai.

 

VISĄ SAVAITĘ:

 • Metinių projektų temų pasiūlos ir aprašų I ir III klasių mokiniams parengimas, pristatymas mokiniams.
 • Pasirašytinis III gimnazijos klasių mokinių supažindinimas su brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa, valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais.
 • Abiturientai teikia prašymus dėl brandos darbo, menų ir technologijų BE (iki rugsėjo 25 dienos).
 • Klasių vadovų veiklos planus derina ugdymo skyrių vedėjos R. Dudzevičienė, V. Kriščiūnienė.

 

VISĄ MĖNESĮ:

 • Rugilės Ž. (IIIb) piešinių paroda III korpuso antrame aukšte. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Gimnaziją baigusių mokinių piešinių ir kūrybinių stendų parodos III korpuso antrame aukšte. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Nikolajaus Rericho paveikslų reprodukcijų paroda II korpuso antrame aukšte. Organizatorė Dr. Auksė Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė.
 • Gimnazijos darbuotojos Nijolės Margelienės personalinė karpinių paroda bibliotekos skaitykloje.
 • Naujai atvykusių į I-as ir kitas gimnazijos klases mokinių adaptacijos stebėjimas pamokose, popamokinėje veikloje, pertraukų metu.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ įgyvendinimas I-II gimnazijos klasėse.

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 03 d., ketvirtadienį. Parašė socialinė pedagogė Žana Pliskačevska.

Nuo liepos 1 d. prasidėjo prašymų dėl socialinės paramos mokiniams (paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo) 2020/2021 mokslo metams priėmimas. Prašymus priima Socialinių išmokų skyriaus specialistai. Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d.

Išsamesnė informacija apie socialinės paramos mokiniams skyrimo sąlygas skelbiama https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas

 

 

Primename, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl prašymo pateikimo galite kreiptis į Vilniaus Antakalnio gimnazijos socialinę pedagogę Žaną Pliskačevską (I korpusas, 15 kab., tel. 867573805). Prašymo forma.

Išsamesnė informacija apie mokinių važiavimo organizavimą ir išlaidų kompensavimą skelbiama

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0e

Kviečiame į karpinių parodą

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė bibliotekos vedėja Irena Kryžanauskienė.

Šių metų rugpjūčio 31-ąją savo gražų jubiliejų sutiko ilgiausiai mūsų gimnazijoje dirbanti darbuotoja, raštinės vedėja, Nijolė Margelienė. Sveikiname! Ta proga bibliotekos skaitykloje surengta jubiliatės karpinių paroda. Patalpas papuošė įvairiaspalviai darbeliai iš popieriaus, kurių sukūrimui reikėjo daug kruopštaus darbo ir laiko. Įvairiais talentais apdovanota mūsų kolegė be karpinių dar nuostabiai siuvinėja kryželiu, mezga ir gali pasigirti kaligrafiškai gražia rašysena. Ponia Nijolė yra išsiuvinėjusi ne vieną paveikslą. Gal būt kada nors ir juos galėsime išvysti.

2020-ieji, kaip žinome, buvo paskelbti lietuvių tautodailės metais. Taigi, džiaugiamės, kad turime savo kolektyve puikią tautodailininkę ir kviečiame apsilankyti parodoje. 

 

Mokslo metų pradžios šventė gimnazijos kiemelyje

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė lietuvių kalbos mokytoja Ramutė Jablonskienė. Nuotraukos mokytojo Arūno Mikalonio.

 

 

Neįprastai, tačiau džiugiai ir viltingai prasidėjo nauji mokslo metai Vilniaus Antakalnio gimnazijoje. Mokslo ir žinių šventė vyko jaukiame mokyklos  kiemelyje laikantis visų rekomenduojamų saugumo priemonių. Po gluosniu įrengtoje scenoje dviem srautais atvykusius mokinius pasitiko linksmos renginio vedėjos, atlikėjai ir pedagogai.

Iškilmingai visiems sugiedojus Lietuvos himną ir iškėlus vėliavą sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Vita Kirkilienė, kuri pasidžiaugė mokiniais, paragino visus laikytis neįprastų taisyklių, kad drauge ne tik pradėtume mokslo metus, bet, įveikę laikmečio sunkumus, drauge juos ir užbaigtume. Visus susirinkusius šventėje džiugino buvusių abiturientų valsas, gimnazijos dainorėlių nuotaikingi kūrinėliai, abiturientės Ūlos sveikinimas, nuoširdus pirmokų prisistatymas ir senato narių dovanoti origami drugeliai bei gražūs palinkėjimai.

Renginio vedėjos priminė, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Mokyklų bendruomenių metais, todėl paragino visus  šiais mokslo metais eiti bendrystės ir smagaus mokymosi keliu. O gražių svajonių ir kilnių tikslų tepadeda siekti ant balionų užrašytos gimnazijos vertybės: atvirumas kitokiam požiūriui, pilietiškumas, kūrybingumas, pagarba, asmeninė atsakomybė ir pasitikėjimas. Sėkmingų visiems naujų mokslo metų!

Nuotraukos galerijoje.

Abiturientė Ūla sveikina visus su Mokslo ir žinių diena

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė abiturientė Ūla.

Ruduo moksleiviams, kaip ir žiema kelininkams, visada ateina netikėtai. O su rudeniu į mūsų gyvenimus grįžo ir mokykla. Grįžo po ilgesnės pertraukos, pasikeitusi, bet grįžo. Man smagu kalbėti būriui žmonių, o ne į kompiuterio ekraną.

Kai buvome pirmokai, į mokyklą ėjome su džiaugsmu ir nerimu dėl to, kas laukia mokykloje. Mūsų laukė naujas, dar nepažintas gyvenimo etapas. Nauji draugai, nauji mokytojai, naujos pamokos ir naujos atsakomybės. Kildami mokyklinės karjeros laiptais mokėmės adaptuotis prie naujų vietų, žmonių, pareigų. Šiandien čia susirinkome džiaugsmingai pradėti naujus mokslo metus. Bet nerimo taip pat yra daug. Kaip mokysimės toliau? Ar bus leista organizuoti renginius, be kurių mokyklos gyvenimas sunkiai įsivaizduojamas? Ar pavyks gerai pasiruošti egzaminams? Mokykloje išmokstame daug dalykų. Kai kurių dalykų egzaminus parengia mokytojai, kitų – pats gyvenimas. Pavasarį dar kartą  mokėmės prisitaikyti. Beveik per naktį mokytojai perkando nuotolinio mokymo technologijas, o mokiniai į savo namų komfortą įsileido mokyklą. Šis laikotarpis įrodė mums visiems, kad įdėdami asmeninių pastangų ir  bendradarbiaudami tarpusavyje galime įveikti viską.

Kad ir kokie šie mokslo metai būtų, noriu visiems čia susirinkusiems palinkėti kantrybės ir ištvermės. Kai nesiseka išspręsti uždavinio, o jau rašinio temos kvailesnės nebūna, kai atrodo, kad darbų daugiau nei valandų paroje, ir toks jausmas, kad kas tik gali nepavykti, būtinai nepavyksta, linkiu visiems sėkmingai įveikti šiuos metus ir visus iššūkius, kuriuos jie atneš. Visų abiturientų vardu linkiu sėkmės šiais mokslo metais!

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS GIMNAZIJOJE

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

TAISYKLĖS MOKINIAMS

 • Reikalavimas mokiniams dėvėti veidą ir nosį dengiančias priemones pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas.
 • Veidą ir nosį dengiančias priemones būtina dėvėti pertraukų metu, valgykloje ir kitose susibūrimų vietose.
 • Bendraujant su kitais asmenimis, išlaikyti ne mažesnį kaip 1 m atstumą, vengti nereikalingų kontaktų.
 • Laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) taisyklių.
 • Lauko drabužius kabinti rūbinėje.
 • Rekomenduojama patiems pakartotinai nusivalyti savo mokymosi vietos ir priemonių, paviršius prieš pamoką ir po jos.
 • Būtina riboti ugdymo metu dalijimąsi ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jas išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
 • Pertraukų metu ar vykstant veikloms mokyklos lauko teritorijoje, būti klasei / grupei / srautui skirtoje zonoje.
 • Maistą atsineštą iš namų, valgyti klasėje, laikantis asmens higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, prie vieno stalo pietaujant ne daugiau, kaip keturiems tos klasės grupės mokiniams:

I-II klasių mokiai pietauja po 3 pamokų;

III-IV klasių mokiai pietauja po 4 pamokų;

arba

laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu, išskyrus 4 ir 5 pamokas, kai valgyklos patalpos pilnai dezinfekuojamos.

 • Panašaus amžiaus mokiniai į gimnaziją įeina pro skirtingus įėjimus ir mokosi:

I korpusas – III - IV gimnazijos klasių mokiniai

II korpusas – I-II gimnazijos klasių mokiniai

 • Bendrose mokyklos patalpose judama laikantis dešinės pusės taisyklės.
 • Mokykloje įrengtų ČikuRaku daiktų saugojimo spintelių paslauga nebus teikiama.
 • Vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.
 • I-II korpusuose mediniais laiptais lipama į viršų, o cementiniais – leidžiamasi žemyn.
 • I-II klasių mokiniai naudojasi antro korpuso ir trečio korpuso pirmojo aukšto WC.
 • III-IV klasių mokiniai naudojasi pirmo korpuso ir trečio korpuso pirmojo aukšto WC.
 • Trečiojo korpuso antrojo aukšto WC naudojasi Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokiniai.
 • Ugdymo proceso metu (pamokų ir pertraukų metu) išeiti iš gimnazijos teritorijos ir bendrauti su ne gimnazijos bendruomenės nariais grietai draudžiama.
 • Kūno temperatūrą bekontakčiu termometru  matuoja  sveikatos priežiūros specialistė, raštinės darbuotojai, gimnazijos budėtojas, budintis gimnazijos vadovas
 • Į mokyklos patalpas draudžiama atvykti ir dalyvauti veiklose mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 • Mokiniai, važiuojantys į mokyklą viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

 

LANKYMOSI GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

 • Į gimnazijos patalpas ateiti tik išskirtiniais atvejais, iš anksto užsiregistravus ir suderinus savo atėjimo laiką su mokytoju. Registruotis telefonu 852341802 (gimnazijos raštinėje, jos darbo laiku), o atvykus - pas budėtoją.
 • Patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Vilniečių dėmesiui: viskas, ką reikia žinoti apie naujus mokslo metus

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienį. Parašė svetainės administratorius.

Dalinamės LRT.lt straipsniu „Vilniečių dėmesiui: viskas, ką reikia žinoti apie naujus mokslo metus“.

Artėjant rugsėjui, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia naujoves, kurios laukia į mokyklas sugrįžtančių mokinių ir jų mokytojų: kaip saugosime vieni kitus, kas rekomenduojama mokytojams, mokiniams, jų tėvams ir ko svarbu paisyti, kad netektų sugrįžti prie nuotolinio mokymo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį. Parašė svetainės administratorius.

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 patvirtintu „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas). Aprašas yra parengta vadovaujantis VESOC sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Kviečiame susipažinti su aprašu.

Priedas
Download this file (Aprašas.pdf)Tvarkos aprašas[2020-08-27]158 kB
Download this file (Mokykla A4.pdf)Informacinis plakatas[2020 m.]640 kB

Informacija dėl Mokinio sveikatos pažymėjimo

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį. Parašė sveikatos priežiūros specialistė Lina Miškinienė.

 • Patikrinti mokinio sveikatą ypač svarbu dėl Jūsų vaiko gerovės.
 • Paskutinė išduota mokinio sveikatos pažyma laikoma galiojančia iki 2020 gruodžio 31 d. imtinai, jeigu:
  • tęsiamas mokslas toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  • sveikata nėra pasikeitusi (pavyzdžiui, nereikia keisti fizinio ugdymo grupės);
  • neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi dalyvaujant ugdymo veikloje.
 • Mokinys, kuris pradeda lankyti naują ugdymo įstaigą, turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokinio sveikatos pažymėjimą iki rugsėjo 15 d.
 • Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti ugdymo įstaigai Mokinio sveikatos pažymėjimo formą dviem būdais:
  • atspausdintą, prisijungus prie portalo www.esveikata.lt;
  • sukūrus individualų peržiūros kodą portale www.esveikata.lt ir pateikus ugdymo įstaigai, kartu pridedant ir vaiko gimimo datą. Pridedame instrukciją kaip sukurti ir pateikti ugdymo įstaigai peržiūros kodą, norint peržiūrėti spauskite čia.
 • Jei ugdymo įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistas, jis gavęs apibendrintus mokinio sveikatos pažymėjimo duomenis, perduoda juos tik ugdymo įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

124 gimnazijos abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienį. Parašė direktorė Vita Kirkilienė.

 

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, dabar jau buvusius Antakalnio gimnazijos XL laidos abiturientus sėkmingai užbaigusius mokyklą. Tikiuosi, kad  laikas prabėgęs gimnazijoje turės savo muziką, bus pripildytas gražių prisiminimų, o draugystė užsimezgusi mokykloje bus su jumis visą gyvenimą. Gyvenkite geriausiai kaip galite, galvokite geriausiai kaip galite ir darykite geriausia ką galite jau šiandien, kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus neužilgo įsilies į amžinybę.

Sveikinu ir dėkoju Jūsų mokytojams ir tėvams padėjusiems daug pastangų, kad šiandieną mes visi būtume čia šiame iškilmingame Brandos atestatų įteikimo akte.

Laimingi yra mylintys, laimingi – dėkojantys, laimingi-ieškantys, laimingi prabudusieji, laimingi – dovanojantys, laimingi ieškantys, laimingi atleidžiantys.

Žmogau, tau duota tik pradžia ir pabaiga

Pats privalai dienoms suteikti esmę.

Kad būtum laimingas.

Linkiu Jums visiems labai gero gyvenimo ir dar kartą labai dėkoju už laiką, kuriame buvome kartu.

 


 

Man didelė garbė šiandien kalbėti visos Vilniaus Antakalnio gimnazijos keturiasdešimtosios abiturientų laidos vardu.

Laikas tarsi smiltys teka pro mūsų pirštus ir niekuomet nebegrįžta. Taip prabėgo ketveri metai šioje gimnazijoje ir visi dvylika mokslo metų. Šiandien mes mokykloje esame jau tik svečiai.

Labiausiai džiugina tai, jog ši mokykla ne tik suteikė žinių, bet ir išmokė kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, tad baigdami ją įgijome ne tik puikų išsilavinimą, bet ir subrendome kaip asmenybės.

Tai mokykla, kurią drąsiai galime vadinti savo antraisiais namais, nes būtent čia užsimezgė daug naujų pažinčių, jautėmės mylimi, globojami ir saugūs.

Esame ypatingoji – jubiliejinė – keturiasdešimtoji laida. Bet taip pat esame ypatingi ir tuo, jog mokslo metus turėjome baigti nuotolinio mokymosi platformose bei daugiau savarankiškai ruoštis artėjantiems brandos egzaminams. Vieniems šį iššūkį sekėsi įveikti geriau, kitiems – prasčiau, tačiau šiandien esame čia, o tai reiškia, jog vienaip ar kitaip su šia užduotimi susitvarkėme. Šiandien mes visi nugalėtojai.

Galbūt gautuose atestatuose įrašyti skaičiai vienus džiugina, o kitus nuvilia. Tačiau ne dėl jų mes kiekvieną rytą kėlėmės ir ėjome į mokyklą. Svarbiausia buvo tai, jog čia gaudavome žinių, lavinome save, augome ir tobulėjome kaip asmenybės, atskleidėme savo kūrybiškumą, įgavome drąsos išsakyti ir ginti savo nuomonę, dalindavomės kasdieniais džiaugsmais bei rūpesčiais su draugais ir mokytojais.

Visų gimnazijos abiturientų vardu norėčiau padėkoti mokyklos administracijai už vertingus patarimus, padrąsinimus, pamokymus, kurių mums prireiks naujame gyvenimo kelyje.

Mokytojams už žinias, pagalbą, palaikymą ir kartu įveiktą keturių mokslo metų šioje gimnazijoje kelią. Už begalinę meilę ir rūpestį, kuriuo mus visus apgaubėte.

Draugams, bendraklasiams už nuostabų laiką kartu: pilną juoko, pokštų, meilės, nusivylimų ir visko, kas telpa į žodį gyvenimas.

Labiausiai dėkojame savo tėveliams. Jie mums įdiegė pačias svarbiausias vertybes: meilę, atsakomybę, pagarbą, atjautą. Jūs pirmieji mus paguosdavote ištikus nesėkmei ir labiausiai džiaugdavotės mūsų sėkmėmis. Stengsimės ir toliau jūsų nenuvilti.

Baigdama noriu pasakyti, kad po daugybės metų, mes tikrai neprisiminsime, kokie skaičiai yra įrašyti atestate, bet tikrai didžiuosimės, kad baigėme Antakalnio gimnaziją. Visiems didelės sėkmės. Ačiū.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos VX abiturientų laidos vardu Salvinija Kučinskaitė

 

Nuotraukos galerijoje.

Mūsų partneriai: