Savaitės renginių planas

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

 

 

Rugsėjo 21–25 dienomis GIMNAZIJOJE

 

PIRMADIENIS (rugsėjo 21 diena)

 • Tarptautinės Taikos dienos minėjimas. Plakato tarptautinei Taikos dienai gaminimas. Mokytoja K. Maliejūtė.
 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas Id klasės mokiniams. Mokytoja J. Butkutė.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo bei Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2020–2021 mokslo metams tvirtinimo, pakeitimo projekto parengimo“ darbo grupės susirinkime.

 

ANTRADIENIS (rugsėjo 22 diena)

 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas III abcfh klasės mokiniams, pasirinkusiems mokytis geografijos pagal A kurso programą. Mokytoja J. Butkutė.
 • Fizikos diagnostinis kontrolinis darbas III abcfh klasės mokiniams, pasirinkusiems mokytis fizikos pagal A kurso programą. Mokytoja R. Matulionienė.
 • Atvirų durų diena direktorės kabinete.
 • I-II gimnazijos klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas.
 • Ugdymo skyriaus vedėjos V. Kriščiūnienės susitikimas su gimnazijos socialine pedagoge ir psichologe dėl I gimnazijos klasių mokinių adaptacijos.

 

TREČIADIENIS (rugsėjo 23 diena)

 • Pažintinės ir kultūrinės veiklos diena.

Pamokos VILNIAUS MIESTO EDUKACINĖSE ERDVĖSE:

 • Ia klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje ,,Rusų kultūrinis palikimas Vilniuje“. Klasės vadovas Š. Ragauskas.
 • Ib klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje :Kultūrų atspindžiai Vilniaus senamiestyje“. Klasės vadovas K. Mieželis.
 • Ic ir IVf klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Stebuklų ir simbolių pasaulyje – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia“. Klasių vadovės R. Juchnevičienė, R. Radavičienė.
 • Id klasės mokiniai dalyvauja integruotoje dailės ir literatūros pamokoje „Pa(si)keitimai graikų mituose, lietuvių tautosakoje bei mene“ MO muziejuje. Klasės vadovė G.Tijūšienė, mokytoja R. Amosėjevaitė.
 • If klasės mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje-ekskursijoje Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Klasės vadovė R. Matulionienė, mokytoja R. Kalvaitienė.
 • Ih klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Ką mena Gedimino prospektas?“ Klasės vadovė J. Puškorienė, mokytoja I. Jomantienė.
 • IIa klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje ekskursijoje „Italų kultūrinis palikimas Vilniuje“ iš ciklo kultūrų atspindžiai Vilniaus senamiestyje. Klasės vadovė V. Gansiniauskaitė.
 • IIb ir IIIf klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje „Kas vyksta šiame paveiksle? Vizualinio mąstymo metodu paremtas užsiėmimas“ MO muziejuje. Klasės vadovės M. Poškienė, V. Bliznikienė, mokytojai D. Skurauskienė, R. Švabauskas.
 • IIc klasės mokiniai dalyvauja edukaciniame užsiėmime „Vilniaus Katedros požemiai“. Klasės vadovė J. Butkutė
 • IIf klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje“. Klasės vadovė D. Milišauskienė, mokytoja L. Ramanauskienė.
 • IIh ir IIIc klasių mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Vokiečių kultūrinis palikimas Vilniuje“ iš ciklo kultūrų atspindžiai Vilniuje. Klasės vadovės K. Maliejūtė, V. Bagdonaitė.
 • IIIa ir IIIb klasių mokiniai dalyvauja edukacinėje programoje „Modernioji jaunimo kultūra „Skate istorija, tradicijos, praktika“ didžiausiame Lietuvoje uždaro ekstremaliojo sporto parke Kablys Skatepark. Klasės vadovas R. Kostiukas.
 • IIIh klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Atverkime Vilniaus miesto kiemelius“. Klasės vadovas Š. Vitkus.
 • IVa klasės mokiniai dalyvauja kultūrinėje edukacinėje programoje- ekskursijoje „Literatūrinis Vilnius“. Klasės vadovė G. Kairienė.
 • IVb klasės mokiniai dalyvauja edukaciniame užsiėmime Vilniaus katedros požemiuose. Klasės vadovė J. Čepaitė, mokytoja I. Niūniavaitė.
 • IVf klasės mokiniai dalyvauja edukacijoje Lietuvos nacionaliniame muziejuje „Buvusi areštinė“. Klasės vadovė R. Radavičienė, mokytoja N. Krukauskienė.
 • IVh klasės mokiniai dalyvauja Pamokoje V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute muziejuje. Klasės vadovė R. Jablonskienė.
 • Administracijos susirinkimas.

 

KETVIRTADIENIS (rugsėjo 24 diena)

 • Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimą „Konfliktas. Kaip elgtis?“ Id klasės mokiniams veda gimnazijos socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska.
 • Klasės valandėlę „Pagarba sau ir mus supančiai aplinkai“ Ia klasės mokiniams veda gimnazijos psichologė L. Vilčinskienė.
 • Klasės valandėlę IIc klasėje „Klasės bendruomeniškumas ir savitarpio supratimas“ MS Teams, veda  klasės vadovė J. Butkutė.
 • MTC įgyvendinamo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ grupės susirinkimas dėl pasirengimo baigiamajai konferencijai.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų Rudens forume.

 

PENKTADIENIS (rugsėjo 25 diena)

 • Fizikos diagnostinis kontrolinis darbas Ia ir Id klasių mokiniams. Mokytoja R. Matulionienė.
 • Duomenų apie tolimesnę 40 abiturientų laidos veiklą apibendrinimas.
 • Direktorė V. Kirkilienė dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovų Rudens forume.
 • Ž. Pliskačevska dalyvauja NŠA organizuojamoje konferencijoje „Vaikų naudojimasis internetu: moksliniai rezultatai ir praktinės įžvalgos“.
 • Europos kalbų dienos minėjimo renginiai. Atsakingi užsienio kalbų mokytojai.

 

VISĄ SAVAITĘ:

 • Metinių projektų temų pasiūlos ir aprašų I ir III klasių mokiniams parengimas, pristatymas mokiniams.
 • Pasirašytinis III gimnazijos klasių mokinių supažindinimas su brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa, valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais.
 • Abiturientai teikia prašymus dėl brandos darbo, menų ir technologijų BE (iki rugsėjo 25 dienos).
 • Klasių vadovų veiklos planus derina ugdymo skyrių vedėjos R. Dudzevičienė, V. Kriščiūnienė.

 

VISĄ MĖNESĮ:

 • Rugilės Ž. (IIIb) piešinių paroda III korpuso antrame aukšte. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Gimnaziją baigusių mokinių piešinių ir kūrybinių stendų parodos III korpuso antrame aukšte. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Nikolajaus Rericho paveikslų reprodukcijų paroda II korpuso antrame aukšte. Organizatorė Dr. Auksė Narvilienė, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė.
 • Gimnazijos darbuotojos Nijolės Margelienės personalinė karpinių paroda bibliotekos skaitykloje.
 • Naujai atvykusių į I-as ir kitas gimnazijos klases mokinių adaptacijos stebėjimas pamokose, popamokinėje veikloje, pertraukų metu.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ įgyvendinimas I-II gimnazijos klasėse.
Mūsų partneriai: