124 gimnazijos abiturientams iškilmingai įteikti brandos atestatai

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienį. Parašė direktorė Vita Kirkilienė.

 

 

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, dabar jau buvusius Antakalnio gimnazijos XL laidos abiturientus sėkmingai užbaigusius mokyklą. Tikiuosi, kad  laikas prabėgęs gimnazijoje turės savo muziką, bus pripildytas gražių prisiminimų, o draugystė užsimezgusi mokykloje bus su jumis visą gyvenimą. Gyvenkite geriausiai kaip galite, galvokite geriausiai kaip galite ir darykite geriausia ką galite jau šiandien, kadangi šiandiena taps pamatu rytojui, o rytojus neužilgo įsilies į amžinybę.

Sveikinu ir dėkoju Jūsų mokytojams ir tėvams padėjusiems daug pastangų, kad šiandieną mes visi būtume čia šiame iškilmingame Brandos atestatų įteikimo akte.

Laimingi yra mylintys, laimingi – dėkojantys, laimingi-ieškantys, laimingi prabudusieji, laimingi – dovanojantys, laimingi ieškantys, laimingi atleidžiantys.

Žmogau, tau duota tik pradžia ir pabaiga

Pats privalai dienoms suteikti esmę.

Kad būtum laimingas.

Linkiu Jums visiems labai gero gyvenimo ir dar kartą labai dėkoju už laiką, kuriame buvome kartu.

 


 

Man didelė garbė šiandien kalbėti visos Vilniaus Antakalnio gimnazijos keturiasdešimtosios abiturientų laidos vardu.

Laikas tarsi smiltys teka pro mūsų pirštus ir niekuomet nebegrįžta. Taip prabėgo ketveri metai šioje gimnazijoje ir visi dvylika mokslo metų. Šiandien mes mokykloje esame jau tik svečiai.

Labiausiai džiugina tai, jog ši mokykla ne tik suteikė žinių, bet ir išmokė kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, tad baigdami ją įgijome ne tik puikų išsilavinimą, bet ir subrendome kaip asmenybės.

Tai mokykla, kurią drąsiai galime vadinti savo antraisiais namais, nes būtent čia užsimezgė daug naujų pažinčių, jautėmės mylimi, globojami ir saugūs.

Esame ypatingoji – jubiliejinė – keturiasdešimtoji laida. Bet taip pat esame ypatingi ir tuo, jog mokslo metus turėjome baigti nuotolinio mokymosi platformose bei daugiau savarankiškai ruoštis artėjantiems brandos egzaminams. Vieniems šį iššūkį sekėsi įveikti geriau, kitiems – prasčiau, tačiau šiandien esame čia, o tai reiškia, jog vienaip ar kitaip su šia užduotimi susitvarkėme. Šiandien mes visi nugalėtojai.

Galbūt gautuose atestatuose įrašyti skaičiai vienus džiugina, o kitus nuvilia. Tačiau ne dėl jų mes kiekvieną rytą kėlėmės ir ėjome į mokyklą. Svarbiausia buvo tai, jog čia gaudavome žinių, lavinome save, augome ir tobulėjome kaip asmenybės, atskleidėme savo kūrybiškumą, įgavome drąsos išsakyti ir ginti savo nuomonę, dalindavomės kasdieniais džiaugsmais bei rūpesčiais su draugais ir mokytojais.

Visų gimnazijos abiturientų vardu norėčiau padėkoti mokyklos administracijai už vertingus patarimus, padrąsinimus, pamokymus, kurių mums prireiks naujame gyvenimo kelyje.

Mokytojams už žinias, pagalbą, palaikymą ir kartu įveiktą keturių mokslo metų šioje gimnazijoje kelią. Už begalinę meilę ir rūpestį, kuriuo mus visus apgaubėte.

Draugams, bendraklasiams už nuostabų laiką kartu: pilną juoko, pokštų, meilės, nusivylimų ir visko, kas telpa į žodį gyvenimas.

Labiausiai dėkojame savo tėveliams. Jie mums įdiegė pačias svarbiausias vertybes: meilę, atsakomybę, pagarbą, atjautą. Jūs pirmieji mus paguosdavote ištikus nesėkmei ir labiausiai džiaugdavotės mūsų sėkmėmis. Stengsimės ir toliau jūsų nenuvilti.

Baigdama noriu pasakyti, kad po daugybės metų, mes tikrai neprisiminsime, kokie skaičiai yra įrašyti atestate, bet tikrai didžiuosimės, kad baigėme Antakalnio gimnaziją. Visiems didelės sėkmės. Ačiū.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos VX abiturientų laidos vardu Salvinija Kučinskaitė

 

Nuotraukos galerijoje.

Mūsų partneriai: