VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė gimnazijos administracija.

 

Vilniaus Antakalnio gimnazija pastatyta 1930 m. Neries upės slėnio kairiajame krante, Antakalnio mikrorajone, kuris yra vienas seniausių, gražiausių ir lietuviškiausių mikrorajonų Vilniuje. Mokykla išsiskiria savita pastato architektūra ir įspūdingu dydžiu. Mūsų mokyklos stogą puošia angelų skulptūros. Šalia mokyklos – Viešpaties Jėzaus bažnyčia ir trinitorių vienuolynas, pastatyti 1694–1717 m. Bažnyčios ir vienuolyno ansamblį statė ir dekoravo italų meistrai, vienas jų  Pietro Pertis. 1700 m. popiežius Inocentas XII padovanojo Vilniaus trinitoriams medinę Kristaus statulą „Ecce Homo", kuri šiandien saugoma netoliese esančioje barokinėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Mokyklos bendruomenės nariai šiltai bendrauja ir bendradarbiauja su  Šv. Jono teologo vienuolyno broliais.

Šiandien Antakalnio gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla bei moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė – techninė bazė.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1-osios gimnazijoje mokosi 519 moksleivių, sudaryta 19 klasių komplektų. Mokinius ugdo 49 mokytojai, neformalaus švietimo pedagogai, 3 pagalbos mokiniui specialistai. Gimnazijos priežiūra ir tvarka rūpinasi  20 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose.

Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir dažnai tampa šių renginių laimėtojais. Šiemet dalyvavome respublikiniame projekte „Draugystės tiltais sujunkime istorijos krantus“.

Antakalnio gimnazijoje puoselėjamos turimos ir kuriamos naujos tradicijos. Kaip ir visos mokyklos švenčiame valstybines šventes, Rugsėjo 1-osios, Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Mokyklos dienos ir kitas šventes. Minime pasaulines tolerancijos, Žemės dienas, rengiame sporto varžybas, vykstame į tarptautines sporto šventes.

Jau tradicija tampa Garbės pamoka. Jos metu išskirtinai pagerbiami ir apdovanojami pagyrimo raštais bei atminimo dovanėlėmis visi geriausiai besimokantys, aktyviausi gimnazijos gyvenime mokiniai. Mokykloje būna eksponuojami pirmūnų kūrybiniai darbai, nuotraukos, apdovanojimai.

Prieš šv. Kalėdas mūsų mokykla pasipuošia mokinių kurtomis kalėdinėmis dekoracijomis ir pakvimpa mokinių keptais meduoliais. Meduolių dieną mokiniai dalijasi gerumu,  palinki vieni kitiems jaukių ir šiltų švenčių.

Gimnazijoje kuriamos ir naujos tradicijos – šiemet mokiniai II pusmetyje rengs pasirinktus projektus ir birželio pirmąją savaitę pristatys juos gimnazijos bendruomenei.

Mokykloje susibūrę įvairūs meno ir sporto kolektyvai: stalo teniso, krepšinio, futbolo komandos, fotografijos meno būreliai, modernaus ir klasikinio šokio kolektyvai, teatro studija, projekto „Protų mūšis“ komanda, muzikos studija „Kontrastas“.

Per 47 (1973–2020) mokslo metus mokykla išleido 40 abiturientų (8 gimnazijos) laidų. Jau 3833 abiturientams įteikti brandos atestatai, iš jų – 193 atestatai su pagyrimu, 18 aukso medalių, 28 sidabro medaliai. Antakalnio gimnaziją baigė daug talentingų asmenybių, šiuo metu sėkmingai dirbančių mokslo, meno ir politikos srityse.

Priedas
Download this file (Lankstinukas_2019.pdf)Lankstinukas apie mūsų gimnaziją[2019 m.]1218 kB
Mūsų partneriai: