Nuaidėjo XL laidos abiturienų Paskutinio skambučio šventė

Paskelbta 2020 m. gegužės 21 d., ketvirtadienį. Parašė Ramutė Jablonskienė. Nuotraukos Ramunės Dzidzevičienės.

Paskutinis skambutis 

 Laimingas tas,

kuris džiaugsmingai dirba

ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.

(J. V. Gėtė)

Kiekvieno mokinio gyvenime svarbiausi yra du skambučiai –pirmasis, kai nedrąsiai, bet viltingai įžengta į mokyklą, ir paskutinis, kuris žymi mokyklinio etapo pabaigą ir leidžia įvertinti per dvylika metų nueitą pažinimo ir brandos kelią.

Jubiliejinė XL mokyklos abiturientų laida mokyklą baigia šventiniais Lietuvai ir skausmingais visam pasauliui metais. Lietuvos atkūrimo 30-ųjų metinių džiaugsmą nustelbė visą pasaulį sukaustęs koronavirusas. Dėl to gegužės 21 d. Paskutinio skambučio šventė mūsų gimnazijos abiturientams vyko neįprastai. Tradicija išlaikyta, tik persikėlė į virtualią erdvę.

Nuskambėjo paskutinis skambutis – 10 valandą ryto per „Microsoft Teams“ programą abiturientus pasitiko Direktorė, pavaduotoja, skyrių vedėjos, auklėtojos ir mokytojai. Direktorė pasveikino penkias abiturientų klases ir pakvietė į paskutines pamokas bei klasių valandėles.

12 valandą skambutis pakvietė į paskutinę šventinę Direktorės pamoką. Skambant mokyklos himnui visi šventės dalyviai žvilgsniu ir prisiminimais pakeliavo po širdžiai mielas mokyklos erdves. Direktorė pamoką pradėjo mintimis apie pakitusį laiką–sunkius išbandymus ir naujas galimybes. Tada pamoką tęsti buvo pakviesta III gimnazijos klasių atstovė Paula, kuri optimistiškai kalbėjo apie gėrio pergalę ir, palinkėjusi atkakliai siekti savo tikslų, pakvietė prisiminti akimirkas iš Šimtadienio šventės. Svajoti ir nebijoti rizikuoti kvietė IV klasių kuratorė Rima Dudzevičienė, mokyklos senato pirmininkė Monika padėkojo mokyklą baigiantiems senato nariams, kūno kultūros mokytojai pasidžiaugė gausiais abiturientų sporto laimėjimais, teatro režisierė A.Grendaitė pasveikino teatro studijos „Juokdarys“ ilgamečius artistus, abiturientų tėvų atstovė Vilma G. palinkėjo visiems jaunuoliams rasti savo kelią ir juo eiti. Pamokos pabaigoje mokytojos misijos imtis buvo pakviesta abiturientų atstovė Kornelija, kuri ilgesingai prisiminė visų 12 metų kelionę mokykloje ir nuoširdžiai padėkojo visiems čia sutiktiems žmonėms.

Pamokos pabaigoje Direktorė uždavė paskutinius namų darbus–sėkmingai išlaikyti brandos egzaminus. Palinkėjusi eiti į priekį, nesustoti, drąsiai kurti savo ir Lietuvos ateitį, Direktorė išlydėjo XL laidos abiturientus skambant mokyklos alumno A.Mamontovo dainos žodžiams:

Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų,

Ir tie, kur išdrįsta nuvyt abejonę,

Visi jie liepsnodami kyla ir krenta

Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę...

 

 

Mūsų partneriai: