Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugsėjo 14 d.  įsakymu Nr. V-1369

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

1.   Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

Mokyklos vadovo nustatytu laiku

2. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 20 d. – balandžio 21 d.

 

2.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2021 m. balandžio 20 d.

9 val.

2.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2021 m. balandžio 21 d.

9 val.

2.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2021 m. balandžio 21 d.

12 val. 30 min.

3. Matematika (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 22 d. – balandžio 23 d.

 

3.1. matematika I srautas

2021 m. balandžio 22 d.

9 val.

3.2. matematika II srautas

2021 m. balandžio 23 d.

9 val.

3.3. matematika III srautas

2021 m. balandžio 23 d.

11 val. 30 min.

Mūsų partneriai: