Karjeros koordinatorė

Paskelbta 2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienį. Parašė karjeros koordinatorė.

 Karjeros koordinatorė

 

Karjeros koordinatorės tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Karjeros koordinatorės veikla:

  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
  • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
  • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
  • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
  • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
  • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Karjeros koordinatorė Tau padės:

  • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
  • Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
  • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
  • Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą.

Ugdymo karjerai specialistės informacija

Paskelbta 2020 m. balandžio 07 d., antradienį. Parašė karjeros koordinatorė Jolanta Butkutė.

 

1. Karjeros planavimas ir pasirengimas

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt/

Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/?id=0

Valstybinis studijų fondas http://www.vsf.lt/

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.itc.smm.lt/

Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt/naujienos/

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinis-mokymas-lietuvoje/

Švietimas ir mokymasis https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_lt

Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema

 

 

2. Profesijos pažinimo kampelis

 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos

https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/

https://profesijulabirintas.wixsite.com/abcd14/books

 

 

3. Aukštųjų mokyklų adresai

 

Universitetai

Europos humanitarinis universitetas (EHU)  http://www.ehu.lt/lt

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/lt/titulinis.html

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) https://www.ism.lt/?lang=1

Kauno technologijos universitetas (KTU) http://ktu.edu/en/

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) http://www.ksu.lt/

Klaipėdos universitetas (KU) http://www.ku.lt/

LCC tarptautinis universitetas (LCC) http://www.lcc.lt/lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) http://lmta.lt/

Lietuvos sporto universitetas (LSU) http://www.lsu.lt/

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) http://www.lsmuni.lt/

Mykolo Romerio universitetas (MRU) http://www.mruni.eu/lt/

Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt

Vilniaus dailės akademija (VDA) http://www.vda.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) http://www.vgtu.lt/

Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/

Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt/

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija https://zua.vdu.lt/

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110

Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/

Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/

Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt

Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/

V. A. Gričiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/

Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php

Žemaitijos kolegija (ŽM) http://www.zemko.lt/

 

4. Studijos užsienyje

 

Studijų užsienyje informacijos centras https://www.studinfo.lt/

Studijų užsienyje https://studyplan.lt/

Kalbų kursai, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams http://www.kalba.lt/

Studijos užsienyje http://www.kastu.lt/

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/

 

5. Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://jtba.lt/

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/

Europos užimtumo tarybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/

Jaunimo verslo klubas http://www.verslus.lt/apie

 

Savanorystės nuorodos:

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

http://savanoriaujam.lt

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

http://www.buksavanoriu.lt/

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://savanoriai.org

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

http://www.vilnius.lt/index.php?1014224502

http://savanoriuakademija.blogas.lt/

www.nisc.lt

http://www.jtba.lt/veiklus_jaunimas

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/24

 

 

6. Darbo paieška

 

Užimtumo tarnyba http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx

Vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas http://europass.cedefop.europa.eu/lt

Darbo pasiūlymų skelbimai:

https://randu.lt/

http://www.cvbankas.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvinfo.lt/

http://www.naujasdarbas.lt/

http://www.darbaslietuvoje.lt/

http://dirbu.laikas.lt/

http://darbo.lt/darbas/

Kaip rašyti motyvacinį laišką:

http://www.cvonline.lt/blog/motyvacinis-laiskas-pavyzdys/

http://www.cvonline.lt/blog/15-patarimu-kaip-parasyti-gera-motyvacini-laiska/

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai:

http://www.cvonline.lt/blog/cv-pavyzdys/

https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/cv_motyvacinis.aspx

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

7. Testai

 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

http://charakteris.info/asmenybes-testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

http://www.careertest.net/cgi-bin/q.pl

 

8. Dokumentai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-12-22, Nr. 20159).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72„ Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 4888). Ugdymo karjerai programa

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095).

Įsakymas (priedas)

UK – programa (priedas)

UK – programos priedas (priedas)

Vizijos projektas „Lietuva 2030“ https://www.lietuva2030.lt/lt

 

9. Elektroniniai leidiniai tėvams, mokiniams, mokytojams, karjeros koordinatoriams

 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/dokumentai.html

http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html

http://profesijulabirintas.wixsite.com/biblioteka/about3-c1ihl

http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112226&MenuID=2

 

Jaunimo organizacijos http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/vilniausmiestas

Skaitykla – profesinio informavimo taškas (PIT)!

Paskelbta 2019 m. sausio 01 d., antradienį. Parašė karjeros koordinatorė.

  

 

Gimnazijoje duris atvėrė nauja skaitykla – profesinio informavimo taškas (PIT), kuris įsikūrė 19 kab. (II korpusas, I aukštas).

Skaitykloje – PIT laukiami ne tik mokiniai, bet ir mokinių tėvai, pedagogai bei gimnazijos bendruomenė.

Jaukioje skaitykloje – PIT galite nemokamai naudotis interneto prieiga, naujais kompiuteriais, vadovėliais, informaciniais aukštųjų mokyklų, kolegijų ar profesinių mokyklų katalogais ir lankstinukais, atlikti namų darbus bei praleisti laiką pertraukų ar laisvu metu.

Su karjeros koordinatore galite:

atlikti karjeros interesų testus, kurie padės įvertinti savo polinkius, sugebėjimus, asmenines savybes;

atlikti studijų programos analizę;

sukurti asmeninį karjeros aplanką: gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, individualų karjeros planą;

rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymo įstaigas ar stojimo sąlygas;

susipažinti su internetinėmis svetainėmis, kurios susijusios su darbo, praktikos ar savanorystės paieškomis;

analizuoti savo gabumus ir pomėgius;

pasikalbėti apie savo karjeros planus ir lūkesčius;

pasidalinti savo mintimis ir idėjomis;

sužinoti naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis;

rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą;

konsultuotis dėl individualaus ugdymo plano.

Mielai lauksime Jūsų apsilankant!

Mūsų partneriai: