Žinių gilinimo (konsultavimo) mokykla

Paskelbta 2019 m. spalio 01 d., antradienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

 Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos filosofija – „Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas“                  (J. V. Gėtė).

  

KODĖL VERTINGA MOKINIUI?

 

1. Ugdymo turinio užsakovas – mokinys: jis pratinamas klausti, domėtis, analizuoti savo pasiekimus, sąmoningai mokytis.

2. Dirba įvairių dalykų skirtingi mokytojai (galimybė mokiniui pasirinkti).

3. Laisvai formuojamos laikinosios grupės (net ir vienai konsultacijai).

4. Galimybė gauti pagalbą, jei pamokos buvo praleistos dėl pateisinamos priežasties.

5. Konsultantai - ir gabūs mokiniai (galimybė paaiškinti kitam).

6. Pagalba ir gabiam (plėsti žinias), ir turinčiam mokymosi sunkumų (likviduoti spragas) mokiniui.

7. Pagalba turinčiam kitų poreikių mokiniui, kuris gali individualiai dirbti su mokytoju, socialiniu pedagogu, psichologu.

 

Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos užsiėmimus gali lankyti visi pageidaujantys mokiniai. Ši pagalbos mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, patirti mokymosi sėkmę.

Esant poreikiui, papildomai mokinius konsultuoja, dalyvauja užsiėmimuose pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas).

Mūsų partneriai: