Pavadinimas Paskelbta %s Parašė
Mokymo(si) sutartis 2019-05-24, 00-00 Parašė gimnazijos raštinės vedėja.
Priėmimo naujienos 2020-09-17, 00-00 Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.
Vilniaus Antakalnio gimnazija - sėkmės mokykla 2020-09-01, 11-46 Parašė svetainės administratorius.
Priėmimo į Vilniaus Antakalnio gimnaziją mokslo metų eigoje tvarkos aprašas 2020-09-11, 00-00 Parašė svetainės administratorius.
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-02-22, 18-03 Parašė svetainės administratorė Lina Šilaikienė.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvusis žemėlapis 2020-02-22, 14-38 Parašė svetainės administratorė Lina Šilaikienė.
Mūsų partneriai: