Priėmimo naujienos

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

Informacija ruošiama.

Vilniaus Antakalnio gimnazija - sėkmės mokykla

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 01 d., antradienį. Parašė svetainės administratorius.

Vilniaus Antakalnio gimnazija – tai keturmetė gimnazija, kurioje 2020-2021 m. m. mokosi 551 mokinys. Mokinius ugdo 47 mokytojai, neformalaus švietimo pedagogai, 3  pagalbos mokiniui specialistai. Gimnazijos strategija – „Sėkmės mokykla kiekvienam vaikui".

 

Išskirtume tokius mūsų, kaip ugdymo institucijos, išskirtinumo bruožus:

1. Vertybė – vaikas (jaunuolis). Svarbu jo saugumas, poreikiai, pagalba jam, profesinė karjera.

2. Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda.

3. Šiuolaikinės pamokos vadyba (pamoka – tai pasidalinimas patirtimi, pagrįstas dialogu, kurios centre – vaikas (jaunuolis)).

4. Rezultatai - kaip ugdymo kokybės rodiklis.

5. Vertinimo ir įsivertinimo kultūra.

6. Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė (mokinių senatas, teatro studija, dainininkų ansambliai, šokių pamokos, sportininkai, jaunieji kūrėjai...).

 

Kadangi esame keturmetė gimnazija, į kurios pirmąsias klases susirenka visi nauji mokiniai, siekiame juos kuo greičiau integruoti į gimnazijos bendruomenę, perduoti mūsų puoselėjamas tradicijas ir vertybes, identifikuoti sunkumus bei numatyti pagalbos kelius problemoms spręsti. Tad gimnazijoje, skirdami dėmesį naujai atvykusiems mokiniams, laikomės „Septynių žingsnių programos“ kaip galimybės giliau pažinti vaiką, laiku diagnozuoti mokymosi sunkumus ir suteikti reikalingą pagalbą.

Mūsų partneriai: